Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki 2017

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 149 ZG PZW

z dnia 17 września 2016r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2017 r.

 

L.p. Składki
Wysokość składki
1

Składka członkowska

86 zł

2

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna, studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia,

4) kobiety od 60 roku życia

43 zł

3

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22 zł

4

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25 zł

12 zł

5

Legitymacja członkowska

5 zł

 

Uwaga:
1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

Załącznik Nr 2

do uchwały nr 149 ZG PZW

z dnia 17 września 2016r.

 

 ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ W 2017r.


1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochrone i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek

 

 

Załacznik Nr 1

do uchwały nr 244/XXX/Z/16

ZO PZW w Białymstoku

z dnia 27 września 2016r.TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NA 2017 ROK

 

 

Składka

  100%

Ulgowa 50%

Ulgowa
75%

 

Uczestnik

 

 Pełna (nizinna+górska)

 

154,-

 

77,-

 

38,-

 

zwolniony

 

 Niepełna (nizinna)

 

113,-

 

57,-

 

28,-

 

 

zwolniony

Składki uzupełniające

 

 Uzupełniająca (górska)

 

 

 41,-

 

 

 21,-

 

 10,-

 

 zwolniony

 

Dobrowolna na młodzież - 2,-

 

Ulgi zgodnie z zasadami stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej na 2017 rok.


Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na 2017 rok będzie zwiększona o 10 zł (znaczek P-7) członkom PZW, którzy nie zwrócą rzetelnie wypełnionego rejestru połowu za 2016 rok.

 

 

 

                                                            Składki okresowe - zrzeszeni                Opłaty - niezrzeszeni

 

1 dniowa – kraina pstrąga i lipienia (górska)            20,-                                          60,-

3 dniowa – kraina pstrąga i lipienia                           40,-                                        120,-

 

1 dniowa – wody nizinne                                              15,-                                         45,-

3 dniowa – wody nizinne                                              30,-                                         90,-

7 dniowa – wody nizinne                                              45,-                                        135,-

 

Niezrzeszeni wnoszą opłaty w wysokości 300%.

 

 

Z uwagi na konieczność otrzymania zezwolenia na amatorski połów ryb wędką NIE NALEŻY dokonywać opłat za wędkowanie na konto Okręgu PZW w Białymstoku.


Zezwolenie okresowe na amatorski połów ryb wędką można nabyć za pośrednictwem portalu e-okoń  lub w biurze PZW Okręgu w Białymstoku ul. Jurowiecka 33.

 

 Opłata za egzamin na kartę wędkarską wynosi 18,45 zł.

 

Z opłaty egzaminacyjnej zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego zwolniona jest młodzież na podstawie

ważnej legitymacji szkolnej.