Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki 2018

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 8/XI/2017 Prezydium ZG PZW

z dnia 4 listopada 2017r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2018 r.

 

L.p. Składki
Wysokość składki
1

Składka członkowska

86 zł

2

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna, studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

43 zł

3

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22 zł

4

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25 zł

0-25 zł

5

Legitymacja członkowska

5 zł

Uwaga:
1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze wzgledu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW. 

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały nr 8/XI/2017 prezydium ZG PZW

z dnia 4 listopada 2017r.

 

 ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ W 2018r.


1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek

 

 

Załacznik Nr 1

do uchwały nr 37/XXXI/Z/17

ZO PZW w Białymstoku

z dnia 17 grudnia 2017r.TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NA 2018 ROK

 

 

Składka

  100%

Ulgowa 50%

Ulgowa
75%

 

Uczestnik

Pełna (nizinna+górska)+Trolling

454,-

377,-

338,-

300,-

 Pełna (nizinna+górska) 154,- 77,- 38,-

zwolniony

 Niepełna (nizinna)+ Trolling 413,- 357,- 328,-

300,-

 Niepełna (nizinna)

113,-

57,-

28,-

zwolniony

Składki uzupełniające

Górska

 41,-

 21,-

 10,-

 zwolniony

Trolling 300,- 300,- 300,- 300,-

Ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Białymstoku na rok 2018 stosowane będą zgodnie z zasadami przyjętymi przez XXXI Krajowy Zjazd Delegatów i uchwałą nr 8 z dnia 4 listopada 2017r. Prezydium Zarządu Głównego PZW w określaniu wysokości składki członkowskiej.

Składka uzupełniająca "trolling" nie podlega uldze.

 

Tabela składek i opłat okresowych

Okres połowu

Składka okresowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW

Zezwolenie na amatorski połów ryb - niezrzeszeni

1 dniowakraina pstrąga i lipienia (górska)

20,-

50,-

3 dniowakraina pstrąga i lipienia

40,-

100,-

1 dniowawody nizinne

15,-

38,-

3 dniowawody nizinne       

30,-

75,-

7 dniowawody nizinne

45,-

113,-

30 dniowa – wody nizinne     

70,-

175,-

 

Składka uzupełniająca

Dopłata do zezwolenia

1 dniowa trolling

20,-

50,-

3 dniowa trolling                      

40,-

100,-

7 dniowa trolling

70,-

175,-

 

Dobrowolna składka na młodzież - 2 zł.                                                   

 

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na 2018 rok będzie zwiększona o 10 zł (znaczek P-7) członkom PZW, którzy nie zwrócą rzetelnie wypełnionego "Rejestru Połowu za 2017 rok".

 

 

Z uwagi na konieczność otrzymania zezwolenia na amatorski połów ryb wędką NIE NALEŻY dokonywać opłat za wędkowanie na konto Okręgu PZW w Białymstoku.


Zezwolenie okresowe na amatorski połów ryb wędką można nabyć za pośrednictwem portalu e-okoń  lub w biurze PZW Okręgu w Białymstoku ul. Jurowiecka 33.

 

 

Opłata za egzamin na kartę wędkarską wynosi 18,45 zł.

 

Z opłaty egzaminacyjnej zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego zwolniona jest młodzież na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.