Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Do pobrania (regulaminy PZW, druki)

 

1. Statut PZW

2. Regulamin amatorskiego połowu ryb - od 01.01.2016r.

3.  Zmiana do Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

4.  Zmiana do Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb - Uchwała ZG PZW

 

DOKUMENTY ORGANIZACYJNE KOŁA:

1. Regulamin organizacyjny koła PZW

2. Karta ewidencyjna wędkarza

3. Druk wykazu władz w kole PZW

4. Druk wniosku o nadanie odznaczenia

5. Dodatkowy rejestr połowu ryb

 

 

DOKUMENTY FINANSOWE KOŁA:

1. Raport finansowy

2. Preliminarz budżetowy koła PZW 2018

3. Arkusz spisu z natury

4. Inwentaryzacja środków pieniężnych w kole PZW

5. Lista rozliczenia za przyjęte znaki wartościowe w roku 2018 (15 os.) 

6. Lista rozliczenia za przyjęte znaki wartościowe w roku 2018 (25 os.) 

7. Lista rozliczenia za przyjęte znaki wartościowe w roku 2018 (składka uzupełniająca) 

8. Protokół z przeliczenia znaków wartościowych

9. Działanie kół PZW Okręgu w Białymstoku w zakresie gospodarki finansowej

 

 

SPORT:

1. Zasady organizacji sportu wędkarskiego 2018 cz. I

2. Zasady organizacji sportu wędkarskiego 2018 cz. II.1. - sprawy sędziowskie

3. Zasady organizacji sportu wędkarskiego 2018 cz. II.2 - spławik

4. Zasady organizacji sportu wędkarskiego 2018 cz. II.3. - spinning

5. Zasady organizacji sportu wędkarskiego 2018 cz. II.4. - mucha

6. Zasady organizacji sportu wędkarskiego 2018 cz. II.5. - rzut

7. Zasady organizacji sportu wędkarskiego 2018 cz. II. 6. - morskie

8. Zasady organizacji sportu wędkarskiego 2018 cz. II.7. - podlodowe

9. Zasady organizacji sportu wędkarskiego 2018 cz. II.8. - spławik niepełnosprawni

10. Zasady organizacji sportu wędkarskiego 2018 cz. II.9. - feeder

11. Protokół zawodów spławikowych

12. Protokół zawodów spinningowych

13. Protokół zawodów muchowych

14. Protokół zawodów podlodowych

15. Terminarz zawodów w kole PZW

16. Klauzula zgody dla uczestnika zawodów (osoba pełnoletnia)

17. Klauzula zgody dla uczestnika zawodów (osoba niepełnoletnia)

18. Protokół odbioru nagród na zawodach wędkarskich

 

SĄDY KOLEŻEŃSKIE KÓŁ PZW:

1. Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW oraz instrukcja pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych

2. Orzeczenie I instancji

3. Postanowienie sądu koła

4. Protokół rozprawy

5. Wezwanie na rozprawę obwinionego

6. Wezwanie na rozprawę świadka

7. Rejestr przewinień członków koła

8. Sprawozdanie jednostkowe i zbiorcze