Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Ochrona wód

Społeczna Straż Rybacka została powołana Uchwałami Rady Powiatów. Działa ona w oparciu o właściwe Ustawy i rozporządzenia.

Powołano Komendantów w następujących powiatach:

 

powiat Białystok Komendant Piotr Adamczuk
powiat Bielsk Podlaski Komendant Franciszek Pilcicki
powiat Siemiatycze Komendant Robert Malantowicz
powiat Sokółka Komendant Mariusz Kirpsza
powiat Suwałki Komendant Stanisław Żukowski

powiat Augustów

Komendant Andrzej Gorlewski

powiat Hajnówka          

Komendant Andrzej Zasim                   

powiat Sejny                  Komendant Czesław Wołąglewicz

Społeczna Straż Rybacka realizuje swoje działania w 8 powiatach t.j. (augustowskim, białostocki, bielski, hajnowskim, sejneńskim, siemiatycki, sokólski, suwalskim). Zadaniem SSR jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką i Policją w zakresie kontroli przestrzegania Ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nawiązano współpracę ze Strażą Graniczną i Strażą Narwiańskiego Parku Narodowego. Na wodach ciągle występuje problem kłusownictwa. Problem nielegalnego połowu sprzętem rybackim występuje głównie wiosną oraz późną jesienią. Ma to związek z migracjami ryb, wiosną – płoć, jaź, szczupak, okoń, zimą – miętus. Używane są głównie drygawice, wontony, żaki, sznury. Latem zdarzają się przypadki kłusownictwa z użyciem brodni, kłomli i wontonów.


Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Ilość odwiedzin