Okręg PZW w Białymstoku
http://www.bialystok.pzw.org.pl

Aktualności

Otwarcie nowego posterunku Policji w Tykocinie

4 sierpnia 2019 roku w Tykocinie, odbyło się uroczyste otwarcie nowego posterunku Policji.  Poświęcenia siedziby dokonał Jego Ekselencja Biskup Stanisław Stefanek, a symboliczne  klucze do budynku nowemu kierownikowi placówki aspirantowi sztabowemu Krzysztofowi Rojs przekazał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosław Zieliński.

Posterunek w Tykocinie i stała obecność funkcjonariuszy w tej przepięknej, nadnarwiańskiej miejscowości z pewnością ułatwi i wpłynie na jeszcze lepszą współpracę Policji z Polskim Związkiem Wędkarskim oraz ze Społeczną Strażą Rybacką.

Na zaproszenie Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku inspektora Macieja Daniela Wesołowskiego w uroczystości wziął udział Prezes Zarządu Okręgu PZW w Białymstoku - Dariusz Dziemianowicz.

Otwarcie posterunku zbiegło się z obchodami 100 rocznicy powstania Policji Państwowej.

Zdjęcia