Okręg PZW w Białymstoku
http://www.bialystok.pzw.org.pl

Aktualności

Wyrazy współczucia

Z poczuciem ogromnej straty

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prezesa Koła „SZUWAREK”

Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego

w Białymstoku,

 

HENRYKA SZYDŁOWSKIEGO

 

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Przyjaciołom

 

składa:

 Zarząd Okręgu PZW w Białymstoku

oraz pracownicy Biura