Okręg PZW w Białymstoku
http://www.bialystok.pzw.org.pl

Aktualności

Kontrole na zbiorniku Siemianówka

W miniony weekend na zbiorniku Siemianówka patrole Policji i Społecznej Straży Rybackiej wspólnie przeprowadziły akcje mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz wymagań w zakresie ochrony środowiska.

Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim kontrolowanie przestrzegania porządku na łowisku i zasad bezpieczeństwa przez uprawiających amatorski połów ryb z jednostek pływających i z brzegu. Funkcjonariusze sprawdzali zarówno samochody jak i łodzie. Osoby nie przestrzegające zapisów ustawy o rybactwie śródlądowym zostały pouczone i ukarane.

Zdjęcia